Firemná politika

Manažment firmy JAREX Slovakia,s.r.o. vyhlasuje túto politiku:

 

  1.  Naším cieľom je vyjsť v ústrety zákazníkovi a poskytnúť služby na profesionálnej a vysokej úrovni. Kvalita produktov,  ktorú poskytujeme našim              zákazníkom je prirodzenou súčasťou našej podnikateľskej činnosti.
  2. Veľkú pozornosť venujeme výberu dodávateľov, aby sme si boli istí čo ponúkame našim zákazníkom.
  3. Pri obchodovaní dodržiavame tieto zásady:

  • Každého zákazníka si vážime
  • Poskytujeme individuálny prístup
  • Obchodná profesionalita
  • Operatívnosť a pohotovosť
  • Skúsenosti a tradícia
  • Zaväzujeme sa trvalo zlepšovať naše služby a vnútorný systém riadenia.

 

 

 

01.11.2012

Ing. Ján Schmidt